Ningbo Everstar Lighting Co,.Ltd
Products Products
Products Product Center
Round Traditional Downlight  Voltage:AC85-265V,50/60HzMaterial:aluminum , Size:70*254mm ,  Base:Gu10/MR16shell color:black/white
Round Traditional Downlight  Voltage:AC85-265V,50/60HzMaterial:aluminum , Size:70*140mm ,  Base:Gu10/MR16shell color:black/white
Round Traditional Downlight  Voltage:AC85-265V,50/60HzMaterial:aluminum , Size:90*254mm ,  Base:Gu10/MR16shell color:black/white
Round Traditional Downlight  Voltage:AC85-265V,50/60HzMaterial:aluminum , Size:90*140mm ,  Base:Gu10/MR16shell color:black/white
Square Traditional Downlight  Voltage:AC85-265V,50/60HzMaterial:aluminum , Size:96*96*254mm ,  Base:Gu10/MR16shell color:black/white
Square Traditional Downlight  Voltage:AC85-265V,50/60HzMaterial:aluminum , Size:96*96*140mm ,  Base:Gu10/MR16shell color:black/white
Square Traditional Downlight  Voltage:AC85-265V,50/60HzMaterial:aluminum , Size:80*80*84mm ,  Base:Gu10/MR16shell color:black/white
Square Traditional Downlight  Voltage:AC85-265V,50/60HzMaterial:aluminum , Size:96*96*125mm ,  Base:Gu10/MR16shell color:black/white
Square Traditional Downlight  Voltage:AC85-265V,50/60HzMaterial:aluminum , Size:90*90*115mm ,  Base:Gu10/MR16shell color:black/white
Copyright of 2005 - 2017 in Ningbo Everstar Lighting Co,.Ltd.
犀牛云提供企业云服务
犀牛云提供云计算服务
Address: 1 building 10, A District, wisdom Park, 98 Chuang Yuan Road, China Zhejiang Ningbo hi tech Zone
Tel:+86 0755-2955 6666
Fax:+86 0755-2788 8009
Zip code:330520
Hotline 0574-87082843
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

2

MSN设置

5

电话号码管理

  • 0574-87967779
6

二维码管理

8

邮箱管理

展开